Push-to-open pusher

SKU: MXXG-131 Categories: ,
Variations

MXXG-131-K


Pushing force: 11 N

MXXG-131-KN


Pushing force: 11 N

MXXG-131-N


Pushing force: 11 N